تعبیر خواب پاییز

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۴۵:۹
تعبیر خواب پاییز
پاییز در خواب نماد چرخه زندگی است. یعنی چیزی در زندگی شما در حال اتمام است و چیز جدیدی در حال بوجود آمدن.
برگهای پاییزی روی زمین در خواب نشان دهنده این است که کار فعلی شما(از هر جنبه ای می تواند باشد) به پایان رسیده و حالا اجازه رفتن دارید.
پاییز همچنین سمبل مهمان نوازی نیز هست.