تعبیر خواب مارمولک

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۳:۴۹:۶
تعبیر خواب مارمولک
مارمولک در خواب نماد خطر،‌ بدبختی و ظلم است.
مارمولک ها در خواب همچنین برخی از ترس های شما را که مشغول دست و پنجه نرم کردن با آنها هستید،‌ آشکار میسازند.
آنها همچنین نماد تجدید و تولد دوباره نیز هستند.
گاهی اوقات مارمولک ها در خواب بیانگر وجود شخصی بی عاطفه و خونسرد در زندگی شما هستند.