تعبیر خواب چرخ

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۱۰:۹
تعبیر خواب چرخ
به طور کلی دیدن چرخ در خواب به معنی پیشرفت، دوستی و تغییر تدریجی است. به خصوص اگر چرخ کاملا گرد و بدون هیچ ایرادی باشد.
اگر در خواب ببینید که یک چرخ از اتوموبیل و یا هر وسیله نقلیه دیگری جدا شد، این نشانه بدی است و دلالت بر این دارد که یکی از دوستانتان به شما پشت خواهد کرد.