تغبیر خواب شیطان ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۱۱:۰:۱۴

تعبیر خواب شیطان به روایت ابن سیرین
شیطان در خواب فراموشی را نشان می دهد. دیدن شیطان در خواب ، نشان دهنده جهانی است كه دعا ، اختلاس و گناهان خریداری شده یا رها شده است ، زیرا دیدن او فریب و نیرنگ است.
جادو ، حسادت و اختلاف بین همسران ، مطابق داستان او با آدم سلام الله علیه. شاید بینش او نشانگر ارتداد از دین بود زیرا او بنده خدای متعال بود ، بنابراین با مخالفت با اخراج و استثناء او بازگشت ، و سپس در تفسیر نشان دهنده پادشاه کافر است که برای سربازان و اسبها مجهز است ، خداوند متعال فرمود: "آنها را با اسبها و پاهای خود بیاورید."
اگر شخصی ببیند که شیطان شده است ، مورد اصابت قرار می گیرد ، یا از دین خود مرتد شده ، یا در غربت زندگی می کند و در مضیقه می میرد. یا صاحب فرزند و پول می شود ، و دشمنان خود را با فریب و نیرنگ فتح می کند ، و اگر شایسته پادشاهی بود ، پادشاه شود و امر به منکر و نهی از معروف خواهد کرد، یعنی به انجام کارهای نادرست امر می کند و مانع انجام اعمال صحیح می شود.
و هرکس ببیند: گویی شیطان را کشته است ، با حیله و نیرنگ نقشه می کشد ، و اگر صالح و پاکدامن باشد ، فرمان خداوند متعال را حقیر می شمارد.

satan in dream

تعبیر خواب خورشید ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۵:۲۶:۶
تعبیر خواب خورشید
اگر در خواب ببینید که خورشید را به دست گرفته اید نشانه بسیار خوبی است.
دیدن آفتاب در خواب ه باین معنی که شخص مهمی محافظ شماست.
طلوع خورشید به معنی آمدن خوشی به زندگی شماست.
اما دیدن خورشید به رنگ قرمز در خواب نشانه خوبی نیست و به معنی رنج است.
تعبیر خواب ماه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۵:۲۵:۷
تعبیر خواب ماه
دیدن ماه در خواب بیانگر برخی جنبه های مخفی و اسرار آمیز زندگی بیننده خواب است.
دیدن ماه در خواب دلالت بر تغییرات خلق و خوی شما دارد.
ماه کامل در خواب به معنی به کمال رسیدن و یکپارچه شدن است.
ماه نو در خواب بیانگر یک آغاز و شروع دوباره می باشد.
تعبیر خواب رودخانه ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۵:۲۴:۷
تعبیر خواب رودخانه
رودخانه بیانگر جریان زندگی و نگرش بیننده خواب به حوادث و رخدادهای زندگی است.
دیدن یکه رودخانه آرام در یک روز آفتابی نشانه شادی،‌صلح، رفاه و باروری است.
اما یک رودخانه که با سرعت بالا در جریان است به معنی وجود یک دوره آشفتگی در زندگی می باشد.
تعبیر خواب شیر آب ۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۵:۲۳:۶
تعبیر خواب شیر آب
آب در خواب بیانگر و نشان دهنده احساسات ما می باشد. دیدن شیر آب نیز به معنی فوران کردن و یا فروکش کردن احساسات می باشد.
به این معنی نیز هست که شخص بیننده خواب فردی است که تسلط بسیاری بر خود دارد چرا که می تواند به موقع احساساتش را کنترل کند.
123456789101112131415161718192021222324252627