تعبیر خواب رنگ سیاه توسط ابن سیرین

۱۴۰۰/۹/۱۳ ۲:۳۰:۱۵

رنگ سیاه در خواب ، طبق تعبیر ابن سیرین ، نشانگر بسیاری از نگرانی ها ، غم ها و مصیبت ها و وقوع بسیاری از بلاها و مصیبت ها در زندگی رویابین است ، علاوه بر بیماری ، خستگی ، افزایش درد و ناامیدی است.
دیدن رنگ سیاه بر تن مرده در خواب نشانگر آن است که وی در زندگی خود مرتکب گناهان زیادی شده است و احتیاج به صدقه و دعا دارد.
از طرف دیگر ، دیدن حیوانات سیاه پوش در خواب ، نشانگر حسادت و آسیب دیدگی است که منجر به خستگی و اندوه بسیاری برای خواب بیننده می شود.

تعبیر خواب لباس سیاه

لباس سیاه در خواب ، طبق تعبیر ابن سیرین ، نشانگر غم ، نگرانی ، فشار و تنش است ، اگر خواب بیننده عادت به پوشیدن آن را نداشته باشد ، كه منجر به آسیب یا بیماری می شود.
از طرف دیگر ، دیدن لباس مشکی برجسته با رنگ ها نشان دهنده پراکندگی ، از دست دادن ، گیجی و ناتوانی در تصمیم گیری است.


black color