تعبیر خواب ماشین

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۹:۶
تعبیر خواب ماشین
دیدن ماشین یا اتوموبیل در خواب واقعا شایع است.
البته تفسیر این خواب به خلیلی چیزها از جمله جزئیات خواب بستگی دارد.
دیدن تصادف کردن با ماشین به معنی کمبود اعتماد به نفس است.
می تواند به معنی این نیز باشد، ممکن شما چیزی را که خیلی به آن اهمیت می دهید از دست خواهید داد مثلا شغل، خانه و یا یک رابطه.