تعبیر خواب حلزون

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۲۳:۶
تعبیر خواب حلزون
حلزون در خواب بیانگر زندگی آرام، صلح آمیز و با ثبات است.
حلزون ها موجودات آرام و بی سر و صدایی هستند و در خواب ها به شما می گویند که ما باید در زندگی مان قدم های کوچک اما با ثباتی را برداریم و به اعصابمان مسلط باشیم.
البته این موجود در خواب نماد انزوا و تنهایی نیز می باشد.